Νέα

              
 


Tο τεχνικό γραφείο Κομηνός Ι. Πέτρος ιδρύθηκε από τον Κομηνό Πέτρο, Διπλωματούχο
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ (ΠΕ) με μεταπτυχιακές σπουδές στα συστήματα αυτόματου ελέγχου (Μέλος ΤΕΕ). Λειτουργεί από το 2004 προσφέροντας υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας στους τομείς της ενέργειας, των αυτοματισμών και της πληροφορικής. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων που  βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δεν επιβαρίνουν το περιβάλλον.

Tα έργα του γραφείου διακρίνονται για την καινοτομία τους, την κατασκευαστική τους αρτιότητα αλλά και  για την κορυφαία ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Η συνέπεια και η ταχύτητα είναι χαρακτηριστικά μας και είμαστε πάντα διαθέσιμοι τη στιγμή που πραγματικά μας έχετε ανάγκη.

Το τεχνικό γραφείο Κομηνός μπορείτε να το εμπιστευτείτε.

 

 
   

  © kominos.com

Τηλ.: 2117909909, Fax: 2117901828